0417-783 90 info@alarm-tjanst.se

Brand- /utrymningslarm

Ett brandlarm är till för att upptäcka en brand så att man så tidigt som möjligt ska kunna släcka branden. Ett utrymningslarm däremot är till för att initiera utrymning av byggnaden vid brand eller annan fara.

Brandlarm

En brandlarmanläggning  är till för att man så tidigt som möjligt ska upptäcka branden för att kunna ta till åtgärder och släcka. För att detta ska fungera krävs det att den tekniska intallationen och mänskliga resurser samverkar.

Boverkets byggregler kräver att det finns automatiska brandlarm i vårdanläggningar och alternativboende.

Utrymningslarm

Ett utrymningslarm är till för att initiera utrymning av en byggnad vi fara. Denna fara kan vara bland annat brand, gasutsläpp, syrebrist eller vid bombhot.

Det finns olika sätt för utrymningslarmet att aktiveras, både manuellt och automatiskt. Om man har ett brandlarm i samma fastighet kan utrymningslarmet aktiveras automatiskt när brandlarmet aktiveras. Annars kan man aktivera utrymningslarmet manuellt, då av speciellt utvalda personer som får tillgång till detta.

Utrymningslarm är speciellt viktigt i lokaler där det finns akuta risker för skador på grund av brand. Bland annat produktionslokaler där man hanterar brandfarliga varor eller där det finns öppen eld. Även isolerade lokaler under marknivå räknas till lokaler med större risk för skada vid brand.

Boverkets byggregler kräver att det finns utrymningslarm i samlingslokaler, hotell och bostäder. I bostäder räcker det att man har någon typ av brandvarnare som utrymningslarm. Andra typer av byggnader ska ha larmdon så att det hörs i hela byggnaden, även nät- och betterispänning och vilströmsövervakning.

Viktigt meddelande

 Alla som har uppkopplade säkerhetssystem med åtgärder från en larmcentral skall se över sina avtal!

ALARM-tjänst AB

ALARM-tjänst AB är ett av Sveriges äldsta säkerhets företag grundat 1969.

Kontakta oss

  • ALARM-tjänst
  • Box 82/Ystadvägen 14,
  • 273 22 Tomelilla
  • 0417-783 90
  • info@alarm-tjanst.se