0417-783 90 info@alarm-tjanst.se

Brandsäkerhet på arbetsplats

Säkerheten är väldigt viktig, och kan även hjälpa till att förhindra att en brand uppstår. På arbetsplatser är det arbetsgivarens ansvar att göra allt för att förhindra brand i arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska planera, utbilda, kontrollera och följa upp att brandskyddet är bra på arbetsplatsen.

De företag som  hanterar brandfarliga varor och arbetar med öppen eld ska se till att det finns minst en person med grundkunskaper om just brandfarliga varor. Man måste även bedöma vilka särskilda risker som finns och se till att dessa åtgärdas.

Vi hjälper dig!

Känner du att din arbetsplats skulle kunna bli säkrare och behöver råd angående brandsäkerheten är du välkommen att kontakta oss.

Viktigt meddelande

Alla som har uppkopplade säkerhetssystem med åtgärder från en larmcentral skall se över sina avtal!

ALARM-tjänst AB

ALARM-tjänst AB är ett av Sveriges äldsta säkerhets företag grundat 1969.

Kontakta oss

  • ALARM-tjänst
  • Box 82/Ystadvägen 14,
  • 273 22 Tomelilla
  • 0417-783 90
  • info@alarm-tjanst.se